1. İzbarço halatların çımalarına geçici kasa yapmak için kullanılır. Yelken ıskotaları ve mandarları bağlamak gibi sayısız yerde işlev görür.2.  Camadan aynı çapta iki halatı birleştirmek için kullanılır. Halatlara yük binince birbirlerinin krozu içinde sıkışır ve kurtulmazlar.3. Sancak bağı ıskota bağı olarak ta anılır. Sıkışmaya uygundur, kolaylıkla kurtulmaz. Bir halatın çımasını;  bir kasaya veya başka bir halata bağlamak için kullanılır.4. Çifte Sancak:  Sancak bağı ile aynı amaçla kullanılır daha güçlü ve emniyetlidir.5. Kropi:  Iskotaların ya da diğer halatların çımasının bir delik veya makaradan çıkmasını önlemek için kullanılır.6. Kazık Bağı:  Bir halatı kazığa ya da ince bir halatı kalın bir halata bağlamak için kullanılır. Çabuk yapılan emniyetli bir bağdır. Yük altında çok sıkışır.7. Çifte Kazık: Kazık bağı ile aynı amaçla kullanılır daha güçlü ve emniyetlidir.8. Dülger: Teknelerde en çok kullanılan bağlardan bir tanesidir. Bir halatın çımasını; mapaya, aneleye, veya bir  güverte yapısına bağlamak için kullanılır.9. Çürük: Halat bedeni üzerindeki çürük ya da zayıf kısmı by-pass etmek için kullanılır.10. Düğüm: Denizcilikte kullanılan bağlara bazen yanlış olarak düğüm denir örneğin ;balıkçı düğümü vs. Düğüm bir  bağ formudur.11. Balıkçı Bağı: İki halatın çımalarını ve genellikle misinaları bağlamak için kullanılır.